‘งูเห่าแตกรัง’ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยกพวก ยื่นลาออก 31 คน ส่งผล 15 เดือนธันวาคมนี้ พปชราชการมากมายสุด 11 คน พื้นที่ 7 กรัมกรัม 5 ศท. 2 ส่วน ปชป.-พรรคเล็ก อย่างละ 1
ผู้รายงานข่าวรายงานจากสภานิติบัญญัติว่า ภายหลังที่มีกระแสข่าวจะมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอลาออกจากตำแหน่งเยอะมากๆในวันที่ 13-14 เดือนธันวาคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปเปิดตัวกับพรรคพึงใจไทย (ภท.) สำหรับเพื่อการสัมมนาพรรควันที่ 16 เดือนธันวาคมนั้น ปัจจุบันในวันที่ 14 ธ.ค. ได้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปริมาณ 31 คน ได้ขอลาออกต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยให้ส่งผลในวันที่ 15 เดือนธันวาคมนี้ มี พรรคพลังประชาชนเมือง (พปชราชการ) 11 คน เช่น 1.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 2.นายกษิดิ์อำนาจวาสนา ชุว่ากล่าวมันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 3.น.ส.พัชรินทร์ ซำศรีดงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 4.นายมันทิร พระสงฆ์ประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท 5.นายทองสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์สิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชัยภูมิ 6.นายปฐมวงศ์วาน สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม 7.นายกฤษณ์ แก้วอยู่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบุรี 8.นายน้องชาย น้อยตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโลก 9.นายประทวน สุทธิอํานวยอำนาจวาสนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 10.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี 11.นายอัฎฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี
พรรคเพื่อไทย (พื้นที่) ปริมาณ 7 คน เป็นต้นว่า 1.นายธีระ สามสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 2.นายเปิดฉากชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 3.นายนิยม ช่างไตร่ตรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโลก 4.นายพระราชาธิราช ไชยสาส์น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 5.นายวุฒิชัย คำเล่าลือธเนศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก 6.นายสุชาติ ยิ่งขึ้นไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 7.นายนพ ชีวิตความบันเทิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอยุธยา
พรรคก้าวหน้า (กรัมกรัม) 5 คน ตัวอย่างเช่น 1.นายขวัญเลิศเลอ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 2.นายเอกภพ บากบั่นพิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 3.นายพีรเดชะ คํามหาสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 4.นายรื่นเริง มีทิพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ 5.นายถ้อยคำ พลพรกึ่งกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 2 คน เช่น 1.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อหนุนธุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาก 2.นายธนะสิทธิ์ วัววสุรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคชาติปรับปรุง 1 คน ตัวอย่างเช่น นายสมัคร ป้องวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร พรรคประชาชนภิวัฒน์ 1 คน อาทิเช่น นางสาวนันทนา พระสงฆ์ประชากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ 1 คน ตัวอย่างเช่น นายอารี ไกรนรา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง 1 คน ยกตัวอย่างเช่น นางสาวอนุสรี ทับทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
ส่วน พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 1 คน อาทิเช่น นางสาวแนน บุณย์บุตรสาว สมชัย อดีตกาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ที่ลาออกไปก่อนหน้าที่ผ่านมา ให้ส่งผลในวันที่ 13 ธ.ค. 2565 รวมทั้ง พรรคเสรีรวมไทย 1 คน อาทิเช่น นายอำนาจวาสนาทวี ศรีวิชัย สมัยก่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พรรคเสรีรวมไทย ให้ส่งผลวันที่ 14 เดือนธันวาคม 2565

อ่านข่าวสารเกี่ยวเนื่อง:เช็กชื่อ 37 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย้ายพรรค แห่ซบ ‘กระหยิ่มใจไทย’

By