ความเห็นชอบศาล รัฐธรรมนูญ ไฟเขียวสูตร หาร 100 บ่งชัด กิโลเมตรลงคะแนน ยี่ห้อขึ้นถูก ไม่ขัด รัฐธรรมนูญ
ตอนวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวสารผลของการสัมมนาในกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งข้อคิดเห็นของส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) และก็วุฒิสมาชิก (สมาชิกวุฒิสภา) รวม 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวิเคราะห์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่…) พุทธศักราช … มาตรา 25 และก็มาตรา 26 มีใจความขัดหรือโต้แย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 รวมทั้งมาตรา 94 ไหม รวมทั้งยี่ห้อขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญหรือเปล่า
ดังนี้ ผลของการใคร่ครวญศาลรัฐธรรมนูญ ลงความเห็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 วิเคราะห์ว่า ร่าง พ.ราชการเปรียญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยี่ห้อขึ้นถูกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 แล้วก็ร่าง พ.ราชการเปรียญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 25 ไม่มีเนื้อความขัดหรือโต้แย้งถัดมายี่ห้อ 93 แล้วก็มาตรา 94 แล้วก็ ลงความเห็นเสียงส่วนใหญ่ 7 ต่อ 2 วิเคราะห์ว่า ร่างฉบับดังที่กล่าวถึงมาแล้ว มาตรา 26 ไม่มีเนื้อความขัดหรือคัดค้านต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 รวมทั้งมาตรา 94
ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า สาระสำคัญของ มาตรา 25 และก็ มาตรา 26 ของ ร่าง พ.ราชการเปรียญกล่าวถึงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม ให้ยกเลิกการคำนวณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรมี รวมทั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพึงจะได้รับ ตามมายี่ห้อ 93 กรณีลงคะแนนเสียงทั่วๆไปในเขตเลือกตั้งที่ควรจะมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลออกเสียง หรือลงคะแนนเสียงยังไม่เสร็จ หรือยังประกาศ ผลไม่ครบทุกเขตเลือกตั้ง  ตาม มาตรา 94 กรณีด้านใน 1 ปี ข้างหลังวันลงคะแนนเสียงทั่วๆไป แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุไม่ซื่อตรงและก็ยุติธรรม

ย้อนอ่านข่าวสารที่เกี่ยว 
แพทย์ระวี รับพ่าย ลั่นการทำศึกจบนับศพได้ มั่นอกมั่นใจ พื้นที่โกยที่นั่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทิ้งห่างชั้น 2
นิกร ขอบคุณมากศาลรัฐธรรมนูญ วิเคราะห์ร่างกิโลเมตรลูกออกเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวดเร็วทันใจ แนะ กกต.รับข้อคิดเห็นกมธนาคารไปปฏิบัติ

By