กรมการขนส่งทางบก แจง ข่าวสารขอคืน-สอบใหม่ ใบอนุญาตขับขี่ชั่วชีวิตไม่จริง ย้ำคัดเลือกกรอบกรุ๊ปร่างกายเสื่อมสมรรถนะ
ตอนวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นักข่าวกล่าวว่าเพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ออกมาอธิบายว่าตามที่ได้มีข่าวสารปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆถึงหัวข้อเรื่องผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต ถูกกรมขนส่งยึดใบอนุญาตขับขี่แล้วก็เรียกสอบใหม่ ทางศูนย์ต้านทานข่าวสารเลียนแบบได้วิเคราะห์ความเป็นจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
จากในกรณีที่มีการแชร์เนื้อความบนสื่อออนไลน์ว่ายึดคืนใบขับขี่ตลอดชีวิตที่ออกให้แล้ว การให้เข้ามาทดลองสมรรถนะของร่างกายใหม่ หรือทดลองขับใหม่ ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้สำรวจแล้วก็แจกแจงว่า ไม่เป็นความจริง ไม่มีการยึดคืนใบขับขี่ตลอดชีวิต และไม่มีการเรียกผู้มีใบขับขี่รถยนต์ตลอดชีวิตทั้งหมดทั้งปวงมาทดลองสมรรถนะของร่างกายใหม่ หรือทดลองขับขี่รถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันขณะนี้
แต่ว่าจะมีการเรียนรู้ใคร่ครวญดำเนินงานคัดเลือกกรองในคนที่ร่างกายเสื่อมสมรรถนะหรือมีสภาพการณ์โรคที่หมอวิเคราะห์แล้วมีความคิดเห็นว่าส่งผลต่อคุณภาพการขับขี่โดยสวัสดิภาพ ตัวอย่างเช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาเกี่ยวกับการเห็นสุดที่รักษาไม่หาย ฯลฯ เพื่อให้มีความปลอดภัยของคนขับขี่แล้วก็ผู้ใช้รถยนต์ใช้ถนนหนทางด้วยกัน โดยการเรียนรู้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และก็แพทยที่ประชุม แล้วก็จะต้องใคร่ครวญตัวบทกฎหมายประกอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบขับขี่รถยนต์ชั่วชีวิต (ข้อมูลในวันที่ 9 ส.ค. 2563) ซึ่งการปฏิบัติการเกี่ยวกับใบขับขี่ยังคงเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องตามธรรมดา
ฉะนั้นขอให้สามัญชนอย่าเชื่อข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังที่กล่าวผ่านมาแล้วต่อในหนทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแล้วก็เพื่อพลเมืองได้รับข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามถึงที่กะไว้เว็บ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888 หรือ 1584

By